โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ

(Visited 1 times, 1 visits today)