การประชุมคณะทำงานพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมมดุลระหว่างคนและช้าง

ในวันนี้ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมมดุลระหว่างคนและช้างโดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคณะทำงานพัฒนาชุมชนร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)