นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายพิเศษ” การทบทวนการขับเคลื่อน และผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน บรรยายพิเศษ” การทบทวนการขับเคลื่อน และผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมเชิงปฎิบัติการค้นหาต้นแบบแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานประชารัฐ 4 ภาค (ภาคกลาง) ต่อจากนั้นมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่ความสำเร็จ” ดำเนินการโดย นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)