ประชุมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ ผ่านระบบ VDO Conference 📷

ประชุมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ ผ่านระบบ VDO Conference 📷

 

📅วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)